Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Trustlube is zich bewust van zijn rol in de wereld. Zijn daarom groot voorstander van Maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo).  We richten ons op economische prestaties (profit), met respect voor de sociale kant (people), binnen de ecologische randvoorwaarden (planet): de triple-P-benadering. Bekijk hieronder de 'voorwaarden' hoe we hier vorm aan geven.